WŁADZE OKRĘGU MAZOWIECKIEGO LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Kadencja 2022-2026

 

ZARZĄD OKRĘGU

kpt. ż. ś. mgr Andrzej POTAPOWICZ – Prezes

kmdr dr Józef KOWALEWSKI – V-ce Prezes ds. edukacji, kultury i mediów

kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI – V-ce Prezes ds. nawigacji i imprez na wodzie

sternik morski mgr Hanna POTAPOWICZ - Sekretarz

mgr inż. Roman LULIS – Skarbnik

płk mgr Stanisław Andrzej CIEŚLAK – Członek Zarządu – Przewodniczący Kapituły Dystynktorium

por. mar. dr Jerzy KIJOWSKI -Członek Zarządu - Konsultant Naukowy

mgr Krzysztof PARZYCHOWSKI – Członek Zarządu

kpt. ż. ś. Tomasz SKUDNIEWSKI – Członek Zarządu

por. ż. ś. Marianna PIELACIŃSKA – Członek Zarządu

j. & m. sternik morski Zbigniew STANKIEWICZ – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

kpt. ż. w. mgr inż. Andrzej KRAWCZYK – Przewodniczący Komisji

mgr Dariusz BIELSKI – Członek Komisji

st. bsm. Maciej JASTRZĘBSKI – Członek Komisji