LIGA MORSKA I RZECZNA 
Zarząd Okręgu Mazowieckiego

ul. Szanajcy 14/63

03-901 Warszawa 

tel.  22 353 84 95